Sağlık Hizmetlerinin Amacı


Sağlık Hizmetlerinin AmacıSağlık Hizmetlerinin Temel Amacı; kişi, aile ve toplumların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, hasta olanların tedavi edilmesi ve tedavi edilenlerin geri kalan yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürülebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla sağlık kuruluşlarınca yapılan çalışmalara sağlık hizmetleri denir.
İnsanların sağlık hizmetlerinden yeterince, yerinde, zamanında ve gereksiz masraflardan kaçınarak yararlanmaları önemlidir. Bu amaçla hangi durumlarda hangi kurum ve kuruluşlara başvurulacağı iyi bilinmelidir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı; sağlığı korumak, sağlık korunamadığında hastalığı erken fark etmek ve tedaviyi tam olarak uygulamaktır.
Sağlık hizmetlerinden istenilen ve beklenilen sonucun alınabilmesi için;
• Herkes, kendi sağlığının değerini bilmeli ve öncelikle kendinden sorumlu olmalıdır.
• Sağlık hizmetleri, doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır ve toplumdaki herkese eşit olarak verilmelidir.
• İnsan sağlığı sadece sağlık kuruluşlarını değil, bir çok kuruluşu da ilgilendirir ve etkiler.
Bu nedenle bu kuruluşlar arasında işbirliği, yardımlaşma ve dayanışma yapılmalıdır. Bir elin nesi var iki elin sesi var denmelidir. Aynı şey uluslar arası ortamda da mutlaka gerçekleşmelidir.
Uluslar arası ortamda bilgi alışverişleri, teknoloji paylaşımları, toplantılar ve ortak kararlar ile uluslar arası sağlık hizmetleri gelişebilir, güçlenebilir ve daha sağlıklı bir yaşamımız olabilir.
Örneğin, bulduğu bir ilacı hemen kâr elde etmek için aşırı miktarda paralara satmak, tıp gelişimini durdurur. Çünkü 3. Dünya Ülkeleri ve Gelişmemiş Ülkeler bu ilaçları alamaz, kullanamaz, fayda sağlayamaz.
Ancak bu ilaçlar yardım amaçlı olarak bu ülkelere dağıtılsa, belki daha az insan hastalıktan ölecek, dünyada barış ve kardeşlik hüküm sürecektir. Afrika’da çöllerde aç susuz yaşayan insanlara yardım edilse, süper güçler onları sömürmekten, kanlarını emmekten vazgeçse, emperyalizmin bir kuklası haline getirmese, Afrika ve benzer yerlerde insanlar ölmeyecek halk mutlu olacaktı. Ancak dünyadaki para hırsı, bakın nasıl sağlığı ve yaşamı etkiliyor.
Hiç beklemediğimiz nedenlerden insanlar yaşamlarını yitiriyor ve açlıktan, susuzluktan can çekişiyor… UNİCEF dünya çocukları için yaptığı çalışmalarla bir miktar çocuğu kurtarabiliyor.
Sağlık hizmetleri, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetleri olmak üzere üçe ayrılır. Bunlar
a. Koruyucu sağlık hizmetleri
b. Tedavi Hizmetleri
Alıntı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !